Tuesday, March 8, 2011

Vetenskap och Folkbildning: "Kall fusion i italien"Comments by Göran Ericsson, docent i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
"Hela förfarandet luktar tyvärr bluff lång väg. Det ska förstås bli intressant att följa vart detta tar vägen. Kommer fler demonstrationer? Kommer det så småningom uttalanden om ”oförutsedda problem”, ”fördröjning i patentprocessen” o dyl, problem som dock ”snart” ska vara lösta, bara ytterligare resurser skjuts till? Kommer det hela att bara sjunka tillbaka i tystnad? Och hur blir det med det 1MW värmeverk som ska stå klart i Aten till hösten[12]? Tiden får utvisa.Men personligen skulle jag inte satsa några av mina sparslantar på denna uppfinning eller dess uppfinnare."
Date of publication: March 7, 2011
Language: Swedish
Source: Vetenskap och Folkbildning

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.