Sunday, May 26, 2013

WIRED: "Cold Fusion gets red hot and aims for EU"


"The E-Cat produced at least ten times more energy than any hidden batteries or other power source could have supplied"

Link to article:
http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-05/24/cold-fusion-research

Uppsalaforskare testar Rossis E-cat - NyTeknik


"En större värmeproduktion än vad som är möjligt att förklara med kemiska reaktioner. Det rapporterar en grupp svenska och italienska forskare efter två mätningar om vardera fyra dygn på den kontroversiella energiapparaten E-cat."

Uppsalaforskare testar Rossis E-cat - NyTeknik


English version (translated via Google)