Monday, March 14, 2011

Reflections and comments on the chat with Andrea Rossi

"Man skall inte tro, som Rossi säger, att det skulle vara svårt att mäta gamma från apparaten. Om man räknar på den producerande effekten får man en aktivitet av storleksordningen 10^16 Bq. Svårigheten att mäta denna är att inte överbelasta detektorn och att inte dö av akut strålskada."
"Jag återkommer gärna om ett år då alla optimister står där med lång näsa och inser
att de blivit grundlurade. Synd bara att en annars bra tidning som Ny Teknik bidragit till detta!"
COMMENTS by Peter Ekström on the chat with Andrea Rossi in Ny Teknik
Language: Swedish

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.