Sunday, May 26, 2013

Uppsalaforskare testar Rossis E-cat - NyTeknik


"En större värmeproduktion än vad som är möjligt att förklara med kemiska reaktioner. Det rapporterar en grupp svenska och italienska forskare efter två mätningar om vardera fyra dygn på den kontroversiella energiapparaten E-cat."

Uppsalaforskare testar Rossis E-cat - NyTeknik


English version (translated via Google)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.